aromedeparfum.it
Akaratukkal mindenben megegyez in English with examples
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megkötésének évére jutó osztalék az Eladót (Vevőt) illeti meg. 8. A Vevő tudomással bír arról, hogy jelen üzletrész-átruházási szerződés alapján a társaság tagjainak sorába lép; egyben kijelenti, hogy a társaság alapító okiratát, a társaság egyéb iratait
ORFK Tájékoztató (OT) - Rendőrség
Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.
A POTKÁNYTŐ JOBBAN FÉLEK MINT AZ EGERTŐŐL - YouTube
Hungarian term or phrase: mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták "Szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták." Szintén szokásos záró formula, az osztrák nyelvterületen szokásos megfelelőjét keresem.
NAV - Magyar oldalak
felek mint akaratukkal
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőtkét tanú jelenlétében jóváhagyólag írják alá. English. The Parties signed this agreement in witness of approval as one being in full compliance with their respective will in the presence of two witnesses.
Szolgáltatásaink - SP EVENT - sátor, sörpad és más
Jelen megállapodás négy (4) egymással szó szerint megegyező példányban készült, – melyekből 2-2 példány Átadó, illetve Átvevő példánya –, amelyeket a megállapodást kötő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a jelenlévő két tanú előtt jóváhagyólag aláírtak.
Tervezet - Rendőrség
Jelen megállapodást a Felek elolvasták, közösen értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadóak. Dátum:
mint akaratukkal mindenben megegyezót aláírták | | KudoZ
mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről. mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) – együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek között - az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: A szerződést elolvasás és értelmezés után a felek mint akaratukkal mindenben
BÉRLETI SZEZİDÉS - MINTA
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos költségek, valamint a szállítás költségei az Eladót terhelik. 2. A Felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok, akiket a jelen Szerződés megkötésében semmilyen jogszabályi rendelkezés nem korlátoz, illetve nem akadályoz. 3.
GÉPJÁRMŰ KÖLCSÖNADÁSI SZERZŐDÉS
Felek a megállapodás 4. pontját az alábbiak szerint módosítják: „4. Felek jelen együttműködési megállapodást 2017. január 1. napjától 2021. december 31-ig Jelen támogatási megállapodást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Salgótarján, 2019
mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt két tanú jelenlétében jóváhagyólag írják alá. English The Parties signed this agreement in witness of approval as one being in full compliance with their respective will in the presence of two witnesses.